Artikel | 1 minuut lezen

Burgerbetrokkenheid bij omgevingsvisies

Paul Roncken | provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit

Hoe gaat de overheid samen met burgers en bedrijven de kwaliteit van de leefomgeving verbeteren? Dat zal een proces van vallen en opstaan zijn. Het lijkt daarom zinvol om concrete voorbeelden met elkaar te delen.

Goede voorbeelden en soms goede bedoelingen met tegenvallende uitkomsten, want participatie blijkt een bron van misverstanden. Een inhoudelijke pijler van participatie is het begrip ‘kwaliteit’. Opvallend veel omgevingsvisies in de maak zetten in op het ontwikkelen van een ‘cultuur van kwaliteit’, als vervanging van welstand. Ik heb aan Architectuur Lokaal gevraagd om een overzicht te maken van initiatieven om tot een kwaliteits-cultuur te komen. Als een spin in het web is Architectuur Lokaal betrokken geweest bij verschillende proefronden in de aanloop naar de nieuwe Omgevingswet. De kwaliteit van de leefomgeving blijkt niet alleen na de oplevering meetbaar, maar juist een onderwerp voor vroege beeldvorming die vraagtekens zet bij al te ingesleten beelden.

Achtergrond artikelen

Blog

Interviews, commentaar en bespiegelingen. Over burgerschap, democratie en participatie.

Artikel

Burgerbetrokkenheid bij Omgevingsvisies

Hoe gaat de overheid samen met burgers en bedrijven de kwaliteit van de leefomgeving verbeteren? Dat zal een proces van vallen en opstaan zijn. Het lijkt daarom zinvol om concrete voorbeelden met elkaar te delen.

lees het artikel

Podcast

De lege kamer tussen participatie en inspraak

Interbellum gesprek met prof. dr. Noelle Aarts, een Nederlandse deskundige op het gebied van conflict, onderhandeling en communicatie. Waarom is participatie ook alweer nodig en wat is de kwaliteit van participatie in recente voorbeelden

beluister de podcast

Je bent in goed gezelschap

Samen met onze partners en opdrachtgevers zorgen we ervoor dat ieder participatie traject een succes wordt.

Bekijk recente projecten