Disclaimer & privacy

Disclaimer voor Swipocratie

Op deze pagina vindt u de disclaimer van Swipocratie, zoals deze beschikbaar is gesteld door Soulcreatives. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Soulcreatives is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Soulcreatives.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Soulcreatives te mogen claimen of te veronderstellen.

Soulcreatives streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Soulcreatives aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Swipocratie op deze pagina.

Privacy

De gegevens van gebruikers worden standaard niet opgeslagen. Als dit in bepaalde gevallen wel zo is, zal dit op de betreffende Swipocratie installatie aangegeven worden in een privacy statement.

Algemene voorwaarden

Zie voorwaarden op Soulcreatives.com

Varianten

#1

Variant 1: Swipocratie in 1 dag

Activeer je publiek

Activeer en inspireer met beelden en stellingen. Breng het onderwerp tot leven en start het gesprek.

  • Eigen beelden en stellingen
  • Geen abonnement
  • Instant resultaten overzicht
  • Ideaal op een festival, een plenaire bijeenkomst of een interactieve sessie
#2

Variant 2: Swipocratie voor participatie

Bereik en activeer

Wat vinden inwoners, jongeren of andere betrokkenen van voorgestelde beleidsopties?

  • Bereik moeilijk bereikbare doelgroepen met een campagne
  • Peil super laagdrempelig met beelden wat er leeft onder de deelnemers
  • Inclusief werksessie "het effectief inzetten van Swipocratie" en uitgebreide begeleiding
#3

Variant 3: Langdurige inzet Swipocratie

Blijf in gesprek

Participatie is niet eenmalig. Zet Swipocratie in als extra kanaal om te peilen wat er leeft.

  • Swipocratie met maandelijks abonnement
  • Terugkerend contact met je doelgroep
  • Bouw een relatie op en betrek burgers bij meerdere onderwerpen en thema's

Je bent in goed gezelschap

Samen met onze partners en opdrachtgevers zorgen we ervoor dat ieder participatie traject een succes wordt.

Bekijk recente projecten