Faq

Als je vragen hebt kun je uiteraard altijd contact opnemen maar wellicht staat hieronder het antwoord op je vraag.

 • Algemeen

 • Wat kan ik bereiken met Swipocratie?

  Met Swipocratie kun je op een laagdrempelige manier moeilijk bereikbare doelgroepen activeren of inspireren voor ontoegankelijke of complexe onderwerpen. Door het tonen van beeld en het stellen van vragen:

  • betrek je je doelgroep op rationeel en op emotioneel vlak
  • zorg je dat iedereen mee kan doen
  • informeer en inspireer je de betrokkenen
  • laat je de doelgroep meepraten en meedenken
  • creëer je meer draagvlak voor beleid
 • Voor welk type projecten kun je Swipocratie inzetten?

  Over het algemeen wordt Swipocratie ingezet voor participatie vraagstukken in het publieke domein. Daarnaast werkt het ook goed bij het bevorderen van medewerkersparticipatie binnen organisaties.

  Overal waar het gaat om een onderwerp dat je in beeld kunt brengen en waarbij de mening en/of betrokkenheid van grotere groepen een rol speelt kan Swipocratie van waarde zijn.

  De meest gangbare domeinen:

  • De energie transitie
  • (Her)inrichting van de openbare ruimte
  • Stedelijke ontwikkeling
  • Ontwikkeling van natuur en recreatie
  • Werkomstandigheden
 • Moet ik zelf zorgen voor teksten en beeldmateriaal?

  We beginnen altijd met een inventarisatie. In een werksessie bespreken we de voorliggende vraag of probleemstelling en proberen we er gezamenlijk achter te komen wat het beste antwoord of de beste oplossing is. Wat is ons doel en wat is de doelgroep die we willen bereiken? Daarna bepalen we welke content nodig is om dat doel te bereiken en kijken we of die content (deels) al beschikbaar is of nog ontwikkelt moet worden.

 • Kan ik zelf de content beheren?

  We maken gebruik van een content management systeem waarmee u in veel gevallen zelf de content kunt plaatsen en beheren. Bij eenmalige projecten werkt het efficiënter de content door ons te laten plaatsen.

  Maar in het geval van meerdere Swipocratie projecten na elkaar is het vaak wenselijk de content zelf te beheren en zelf nieuwe Swipocratie enquetes te starten.

 • Uit welke fases bestaat een Swipocratie project?

  In de meeste gevallen bestaat een Swipocratie project uit 3 fases.

  Fase 1: de campagne
  Om de mensen die je wilt bereiken ook daadwerkelijk in staat te stellen mee te doen aan de Swipocratie moet je ze wel eerst bereiken - en er daarna voor zorgen dat er wordt doorgeklikt op de juiste url. Dit kan zijn middels een (betaalde) social media campagne maar er zijn vele andere effectieve manieren. Afhankelijk van de specifieke participatie vraag en de kenmerken van de doelgroep bekijken we gezamenlijk wat de beste strategie en aanpak is. Enkele voorbeelden: koffietafels op de markt, via WhatsApp-groepen, via scholen of verenigingen, via de bestaande gemeentelijke kanalen, via guerrilla marketing, etc.

  Fase 2: Swipocratie
  Iedere Swipocratie inrichting heeft een opbouw bestaande uit:

  • Een landingspagina op projectnaam.swipocratie.nl met een korte introductie en een trigger om mee te doen
  • Een of meer profileren vragen in de vorm van een select-box of verwerkt in de eerste swipes. Denk aan leeftijd, woonplaats, betrokkenheid bij het onderwerp. In principe is ieder vraag mogelijk. Achteraf kunnen we de resultaten hierop filteren.
  • 1 tot 4 sets met vragen. Iedere set begint met een algemene vraag, bijvoorbeeld: "Hoe zou jij de wijk willen inrichten?". Daarna volgen de vragen (swipe items). Een swipe bestaat uit een titel en een afbeelding of stelling. Dit kan in de vorm van een Like/Dislike, een dilemma (A/B) of een Eens/Oneens.
  • Na de laatste set eindigen we met ofwel direct de (live)resultaten van de opgetelde antwoorden van alle deelnemers in de vorm van een infographic, ofwel een formulier met een call to action (vervolg actie). Denk bijvoorbeeld aan het aanmelden voor een werkgroep, een ontwerp-sessie, een inspraakavond of alleen een nieuwsbrief.

  Fase 3: het vervolg
  Je hebt een nieuwe groep mensen bereikt en betrokken bij je participatie vraagstuk. Dit is een uitgelezen kans de mensen nog verder te activeren en/of ervoor te zorgen dat ze langer betrokken zullen blijven. Tegelijkertijd is het belangrijk te waken voor participatie-moeheid. Het steeds opnieuw benaderen van mensen met nieuwe vragen zonder hen expliciet mee te nemen in het proces en zonder duidelijk te maken wat er met de verzamelde input gebeurt kan leiden tot cynisme en desinteresse. Andersom kan juist het opbouwen van een blijvende relatie tot een verbeterde betrokkenheid leiden.

  Soms is het genoeg de deelnemers te vragen naar een e-mailadres zodat er later een terugkoppeling kan plaatsvinden. In andere gevallen is een uitnodiging voor een ontwerp-atelier of zelfs voor een burger-panel het geëigende middel.

 • Wat is de doorlooptijd van een Swipocratie project en waaruit bestaat de voorbereiding?

  We rekenen 2 tot 4 weken voorbereiding (van start project tot de livegang). Meestal duurt laten we de Swipocratie enquete 4 to 6 weken live staan.

  De voorbereiding bestaat uit het stellen en beantwoorden van een aantal vragen. Onder andere:

  • Het gezamenlijk analyseren van de voorliggende participatievraag.
  • Wat is de gewenste uitkomst (het doel)?
  • Wanneer is het een succes?
  • Wie willen we activeren of betrekken en wie zijn de stakeholders in ruimere zin (doelgroepen)?
  • Hoe brengen we dit in beeld?
  • Welke content hebben we nodig?
  • Hebben we alle middelen of moeten we content ontwikkelen
  • Hoe gaat de campagne eruitzien waarmee we onze doelgroep(en) gaan bereiken?
  • Wat doen we na afloop van de Swipocratie, welke vervolg vraag stellen?
 • Privacy

 • Voldoet Swipocratie aan de AVG eisen?

  Swipocratie is altijd anoniem. Wel kunnen er na afloop persoonlijke gegevens gevraagd worden met het oog op vervolg acties (zoals het verder betrekken van de deelnemers bij het project).

  In dat geval dient u zelf zorg te dragen voor een passende privacy verklaring die voldoet aan de AVG eisen.

  Naar wens kan er gebruik worden gemaakt van analytics, maar alleen in geanonimiseerde vorm.

 • Worden er privé gegevens verwerkt?

  Bij de standaard implementatie worden er geen gegevens verwerkt en is de Swipocratie volledig anoniem. Als u echter besluit aan het einde van de swipe sessie de deelnemers te vragen naar persoonlijke gegevens met het oog op een vervolg stap (zoals deelname aan een live-sessie), bent u verplicht te verwijzen naar een passende privacy verklaring.

Close

Varianten

#1

Variant 1: Swipocratie in 1 dag

Activeer je publiek

Activeer en inspireer met beelden en stellingen. Breng het onderwerp tot leven en start het gesprek.

 • Eigen beelden en stellingen
 • Geen abonnement
 • Instant resultaten overzicht
 • Ideaal op een festival, een plenaire bijeenkomst of een interactieve sessie
#2

Variant 2: Swipocratie voor participatie

Bereik en activeer

Wat vinden inwoners, jongeren of andere betrokkenen van voorgestelde beleidsopties?

 • Bereik moeilijk bereikbare doelgroepen met een campagne
 • Peil super laagdrempelig met beelden wat er leeft onder de deelnemers
 • Inclusief werksessie "het effectief inzetten van Swipocratie" en uitgebreide begeleiding
#3

Variant 3: Langdurige inzet Swipocratie

Blijf in gesprek

Participatie is niet eenmalig. Zet Swipocratie in als extra kanaal om te peilen wat er leeft.

 • Swipocratie met maandelijks abonnement
 • Terugkerend contact met je doelgroep
 • Bouw een relatie op en betrek burgers bij meerdere onderwerpen en thema's

Je bent in goed gezelschap

Samen met onze partners en opdrachtgevers zorgen we ervoor dat ieder participatie traject een succes wordt.

Bekijk recente projecten