Hoe werkt swipocratie?

Je kunt Swipocratie op meerdere manieren inzetten. De meest voorkomende varianten worden hier kort toegelicht.VARIANT 1

Swipocratie in 1 dag

Ben je op zoek naar een manier om op een evenement, een festival of een inspraakavond super makkelijk, laagdrempelig en snel de mening van een grote groep mensen te peilen?

Hoe werkt swipocratie in 1 dag?

VARIANT 2

Swipocratie voor een participatie traject

Bij veel beleid speelt participatie een grote rol. Hoe zorg je ervoor dat niet steeds dezelfde groep mensen wordt bereikt maar dat ook nieuwe en minder betrokken groepen zoals jongeren mee kunnen doen?

Hoe werkt swipocratie voor een participatie traject?

VARIANT 3

Swipocratie voor doorlopende participatie

Veel gemeentes zijn op zoek naar manieren en nieuwe kanalen om in staat te zijn doorlopend te peilen wat er leeft onder burgers ten aanzien van verschillende onderwerpen en thema's.

Hoe werkt swipocratie voor doorlopende participatie?

Variant 1: swipocratie in 1 dag

Ben je op zoek naar een manier om op een bijeenkomst of een festival super makkelijk, laagdrempelig en snel de mening van een grote groep mensen te peilen of een gesprek te starten?

Dan kun je overwegen Swipocratie in te richten met 1 of 2 sets aan beelden en vragen die te maken hebben het het onderwerp of het thema van de bijeenkomst.

Voorbeelden van situaties waarbij dit kan werken:

 • Een evenement
 • Een open dag
 • Een festival
 • Een straat - of buurtfeest
 • Een plenaire bijeenkomst op een congres
 • Een college
 • Een inspraakavond

Werkwijze

We beginnen altijd met een (vrijblijvend) oriënterend adviesgesprek. Welk doel dient de mogelijke inzet van Swipocratie? Wie is de doelgroep? Is Swipocratie inderdaad het geëigende middel? En zo ja: hoe gaan we dit aanpakken?

Vragen vooraf

Enkele vragen die aan bod zullen komen:

 • Wat willen we precies bereiken?
 • Welke informatie willen we ophalen?
 • Wie zijn de beoogde deelnemers?
 • Hoe verleiden we de deelnemers te gaan swipen?
 • Stellen we wel of geen profilerende vragen vooraf (denk aan leeftijd, woonplaats, betrokkenheid bij het onderwerp)?
 • Wat doen we met de resultaten?
 • Welke beelden gaan we inzetten? Zijn die beelden al beschikbaar?
 • Wat voor soort vragen gaan we stellen: Beelden en/of stellingen? Like of Dislike? Dilemma's (A of B)
 • Wie is de afzender?
 • Welke url gaan we gebruiken? Bijvoorbeeld https://[thema].swipocratie.nl
 • Wat is de planning?

Daarna maken we een taakverdeling en een planning. De doorlooptijd aan voorbereiding van deze variant is ongeveer een week.

Testfase

Nadat we Swipocratie helemaal ingericht hebben is het belangrijk goed te testen voordat we live gaan. Vaak vindt er dan nog enige finetuning plaats.

Livegang

Op de dag van het evenement is Swipocratie voor iedereen te bereiken onder een zelfgekozen url. Het werkt goed de url met de deelnemers te delen vanaf een website of een WhatsApp-groep zodat men direct door kan klikken vanaf de smartphone. Een alternatief is de url te tonen op een beamer of een groot scherm.

De resultaten

Na afloop van de bijeenkomst of al direct na het swipen kunt u ervoor kiezen de resultaten live te tonen. Dit kan een mooie aanleiding vormen voor een analyse of een groepsgesprek.

Wel inbegrepen bij variant 1:
 • Een Swipocratie installatie die 1 dag live staat
 • Een adviesgesprek vooraf
 • Beperkte hulp bij het inrichten van Swipocratie
 • Het plaatsen van de content
 • Een live-resultaten overzicht met filters (zoals leeftijd, woonplaats)
 • 1 of 2 sets met per set maximaal 20 beelden/vragen/stellingen/dilemma's
Niet inbegrepen bij variant 1:
 • Beeldmateriaal
 • Begeleiding en strategisch advies over aanpak en content
 • Gebruik van Swipocratie langer dan 1 dag
 • Vervolgactie (zoals een aanmeldformulier)
 • Analyse van de resultaten
 • Hulp bij een mogelijke campagne vooraf
Kosten

Na een oriënterend gesprek maken we een op maat gemaakte offerte op basis van standaardtarieven. Voor variant 1 gaat dit om een eenmalig bedrag en worden er verder geen abonnementskosten gerekend.

Variant 2: Swipocratie voor een participatie traject

Ben je op zoek naar een manier om bij het ontwikkelen van beleid of nieuwe plannen super makkelijk, laagdrempelig en snel de mening van een grote groep mensen te peilen of een gesprek te starten? Wil je naast de "usual suspects" ook graag moeilijk bereikbare groepen betrekken bij een participatie vraagstuk? Wil je dat iedereen mee kan doen en er uiteindelijk een breed gedragen besluit genomen kan worden?

Precies voor dit soort participatie vraagstukken is Swipocratie ontwikkelt. Of het nu gaat om medewerkersparticipatie, de energie transitie, veiligheid in de buurt of elk ander politiek onderwerp: zolang het op de een of andere manier in beeld te brengen is leent het zich voor Swipocratie.

Denk bijvoorbeeld aan onderstaande onderwerpen of thema's

 • Nieuwe groepen (zoals jongeren) betrekken bij de energietransitie
 • Medewerkers betrekken vanuit de OR of medezeggenschapsraad
 • Burgers mee laten denken over stedelijke herinrichting
 • Burgers betrekken bij veiligheidsbeleid
 • Meningen peilen t.a.v. variabele en snel veranderende actuele thema's
 • Draagvlak meten bij visie ontwikkeling
 • Als ondersteunend instrument bij een jongerenraad

Werkwijze

Het instrument Swipocratie geeft de meeste toegevoegde waarde als het op de juiste manier wordt ingezet. Dat is in de praktijk altijd maatwerk. Om die reden beginnen we meestal met een (vrijblijvend) oriënterend adviesgesprek. Welk doel dient de mogelijke inzet van Swipocratie? Wie is de doelgroep? Is Swipocratie inderdaad het geëigende middel? En zo ja: hoe gaan we dit aanpakken?

Het verdient aanbeveling daarna 1 of 2 door ons gefaciliteerde werksessies te doen (tot max 4 uur bij de prijs inbegrepen) om samen de beste strategie en aanpak te bepalen. Tijdens de werksessie maken we gebruik van technieken die zijn afgeleid van de door Google ontwikkelde Design sprint methodiek. Het allerbeste resultaat wordt bereikt als het lukt ook de doelgroep zelf, de "users" te betrekken bij de sessie. Hoe beter we de "user" en zijn behoefte begrijpen, hoe beter we in staat zijn daarbij aan te sluiten en waarde te creëren.

Vragen vooraf

Vragen die aan bod zullen komen:

 • Wat willen we precies bereiken en waarom?
 • Welke informatie willen we ophalen? Willen we daarnaast ook kennis delen of een gesprek starten?
 • Wie zijn de beoogde deelnemers?
 • Hebben we te maken met een homogene doelgroep of willen we bijvoorbeeld voor ouderen en voor jongeren andere content aanbieden?
 • Hoe verleiden we de deelnemers te gaan swipen?
 • Hoe gaat de campagne eruit zien die bezoekers naar Swipocratie gaat leiden? Is hiervoor genoeg expertise aanwezig?
 • Stellen we wel of geen profilerende vragen vooraf (denk aan leeftijd, woonplaats, betrokkenheid bij het onderwerp)?
 • Wat doen we met de resultaten? Direct tonen of liever gecontroleerd achteraf in de vorm van een infographic?
 • Wat doe je met de bereikte deelnemers? Is er een vervolgactie na afloop van Swipocratie? Denk aan een call to action of een aanmeldformulier, een uitnodiging voor een live-sessie of een panel.
 • Hoeveel sets gaan we achter elkaar zetten?
 • Welke beelden gaan we inzetten? Zijn die beelden al beschikbaar?
 • Wat voor soort vragen gaan we stellen: Beelden en/of stellingen? Like of Dislike? Dilemma's (A of B)
 • In het geval van een live-sessie of een panel na afloop: wie gaat dat organiseren en begeleiden?
 • Wie is de afzender? Swipocratie, de opdrachtgever of misschien wel een nieuw merk.
 • Stellen we een projectteam samen of is dat niet nodig?
 • Houden we de doelgroep/users aangehaakt tijdens de ontwikkel - en testfase?
 • Welke url gaan we gebruiken? Bijvoorbeeld https://[thema].swipocratie.nl

Daarna maken we een taakverdeling en een planning. De doorlooptijd aan voorbereiding en ontwikkeling van deze variant is meestal 3 tot 6 weken.

De testfase

Nadat we Swipocratie helemaal ingericht hebben is het belangrijk goed te testen voordat we live gaan. Vaak vindt er dan nog enige finetuning plaats. Aan te bevelen is het testen ook te laten doen door potentiële deelnemers.

Fase 1: de campagne

Er is inmiddels veel geëxperimenteerd met verschillende manieren om de doelgroep te bereiken en te activeren. Je kunt hierbij denken aan een social media campagne met betaalde advertenties. Een greep uit de andere methodes: de doelgroep opzoeken op straat, op de markt, op school etc; het gebruiken van de bestaande gemeentelijke communicatiekanalen; met whatsapp via bestaande netwerken; guerrilla-marketing op straat. Het is aan te raden de campagne in meerdere fases in te delen. Vaak klikken mensen pas door als een post voor de 2e of 3e keer voorbij komt.

Voorbeeld van een campagne filmpje ontwikkelt voor WATT NOU!

Fase 2: Swipocratie staat live

Op het moment dat de campagne start gaat Swipocratie live. Vanaf dat moment kunnen bezoekers gaan swipen. We zorgen dat er een url beschikbaar is waarop je live de resultaten kunt monitoren. Over het algemeen blijft de enquête 2 to 6 weken open, langer is uiteraard ook mogelijk.

> Check hoe de WATT NOU Swipocratie variant eruit ziet

Fase 3: een live-sessie of een andere vervolg gebeurtenis achteraf

Bij veel Swipocratie projecten is er nog een derde fase waarbij een klein gedeelte van de deelnemers zich aanmeld voor een live bijeenkomst. Het is een mooie kans de deelnemers nog verder te betrekken bij het voorliggende thema. Het kan een klassieke inspraak avond zijn, maar dan wel met deelnemers die eerder nog niet betrokken waren. Het kan ook een live ontwerp-sessie zijn, of een start bijeenkomst voor een burger-panel.

Aftermovie van een ontwerp-sessie voor WATT NOU!

De resultaten

Je kunt ervoor kiezen de resultaten direct te tonen aan de deelnemers. Meestal doen we dit niet en kiezen we ervoor de resultaten gecontroleerd terug te koppelen aan deelnemers en stakeholders. Daarbij kunnen we eerst zelf analyseren wat de betekenis is en de resultaten toelichten in hun context.

Wel inbegrepen bij variant 2:
 • Een Swipocratie installatie die een onbepaald aantal weken live staat
 • 1 of 2 werksessies vooraf (max. 4 uur in totaal)
 • Hulp bij het nadenken over een campagne en eventuele live bijeenkomsten achteraf
 • Hulp bij het inrichten van Swipocratie
 • Hulp bij het ontwikkelen van de content
 • Hulp bij het vinden van afbeeldingen
 • Het toevoegen van een onbeperkt aantal content pagina's
 • Het toevoegen van een onbeperkt aantal swipe sets en swipe items
 • Swipe items van verschillende types: beelden, vragen, stellingen, dilemma's
 • Een inlog om de content zelf te kunnen plaatsen
 • Een live-resultaten overzicht met custom filters (zoals leeftijd, woonplaats)
 • een custom formulier met call to action naar een vervolg stap na afloop van Swipocratie
 • troubleshooting en finetuning rond de live-gang
 • export en presentatie van de resultaten. Excel + infographic.
 • eenvoudige visuals voor gebruik in de socials (tijdens de campagne)
 • beveiligde website met ssl certificaat
Niet inbegrepen diensten:
 • Het aanleveren en ontwikkelen van nieuw beeldmateriaal (er kan wel gebruikt worden gemaakt van bestaande rechtenvrije beelden)
 • Het aanleveren en ontwikkelen van nieuwe content
 • Ontwerp en concept ontwikkeling van een Swipocratie campagne
 • Fotobewerking
 • projectbegeleiding

Extra advies bovenop de inbegrepen 4 uur wordt berekenend op basis van nacalculatie

Wil je graag hulp bij een van deze diensten? Wij werken graag samen met bureaus als Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU), Jonge Honden, Frisse Blikken, Rom3D en IMOSS.

Kosten

Na een oriënterend gesprek maken we een op maat gemaakte offerte op basis van standaardtarieven. Voor variant 2 gaat dit om een eenmalig bedrag plus abonnementskosten over de periode dat Swipocratie live staat.

Variant 3: Swipocratie voor doorlopende participatie

Ben je op zoek naar een manier om bij het ontwikkelen van beleid of nieuwe plannen super makkelijk, laagdrempelig en snel de mening van een grote groep mensen te peilen of een gesprek te starten? Wil je naast de "usual suspects" ook graag moeilijk bereikbare groepen betrekken bij participatie vraagstukken? Wil je dat iedereen mee kan doen en er uiteindelijk breed gedragen besluiten genomen kunnen worden? En bovenal: wil je dit meerdere keren per jaar kunnen doen door het inzetten van een nieuw kanaal?

Voor dit soort participatie vraagstukken is Swipocratie ontwikkelt. Of het nu gaat om medewerkersparticipatie, de energie transitie, veiligheid in de buurt of elk ander politiek onderwerp: zolang het op de een of andere manier in beeld te brengen is leent het zich voor Swipocratie.

Denk bijvoorbeeld aan onderstaande onderwerpen of thema's

 • Nieuwe groepen (zoals jongeren) betrekken bij de energietransitie
 • Medewerkers betrekken vanuit de OR of medezeggenschapsraad
 • Burgers mee laten denken over stedelijke herinrichting
 • Burgers betrekken bij veiligheidsbeleid
 • Meningen peilen t.a.v. variabele en snel veranderende actuele thema's
 • Draagvlak meten bij visie ontwikkeling
 • Als ondersteunend instrument bij een jongerenraad

Werkwijze

Het instrument Swipocratie geeft de meeste toegevoegde waarde als het op de juiste manier wordt ingezet. Dat is in de praktijk altijd maatwerk. Om die reden beginnen we meestal met een (vrijblijvend) oriënterend adviesgesprek. Welk doel dient de mogelijke inzet van Swipocratie? Wie is de doelgroep? Is Swipocratie inderdaad het geëigende middel? En zo ja: hoe gaan we dit aanpakken?

Het verdient aanbeveling daarna 1 of 2 door ons gefaciliteerde werksessies te doen (tot max 4 uur bij de prijs inbegrepen) om samen de beste strategie en aanpak te bepalen. Tijdens de werksessie maken we gebruik van technieken die zijn afgeleid van de door Google ontwikkelde Design sprint methodiek. Het allerbeste resultaat wordt bereikt als het lukt ook de doelgroep zelf, de "users" te betrekken bij de sessie. Hoe beter we de "user" en zijn behoefte begrijpen, hoe beter we in staat zijn daarbij aan te sluiten en waarde te creëren.

Vragen vooraf

Vragen die aan bod zullen komen:

 • Wat willen we precies bereiken en waarom?
 • Welke informatie willen we ophalen? Willen we daarnaast ook kennis delen of een gesprek starten?
 • Wie zijn de beoogde deelnemers?
 • Hebben we te maken met een homogene doelgroep of willen we bijvoorbeeld voor ouderen en voor jongeren andere content aanbieden?
 • Hoe verleiden we de deelnemers te gaan swipen?
 • Hoe gaat de campagne eruit zien die bezoekers naar Swipocratie gaat leiden? Is hiervoor genoeg expertise aanwezig?
 • Stellen we wel of geen profilerende vragen vooraf (denk aan leeftijd, woonplaats, betrokkenheid bij het onderwerp)?
 • Wat doen we met de resultaten? Direct tonen of liever gecontroleerd achteraf in de vorm van een infographic?
 • Wat doe je met de bereikte deelnemers? Is er een vervolgactie na afloop van Swipocratie? Denk aan een call to action of een aanmeldformulier, een uitnodiging voor een live-sessie of een panel.
 • Hoeveel sets gaan we achter elkaar zetten?
 • Welke beelden gaan we inzetten? Zijn die beelden al beschikbaar?
 • Wat voor soort vragen gaan we stellen: Beelden en/of stellingen? Like of Dislike? Dilemma's (A of B)
 • In het geval van een live-sessie of een panel na afloop: wie gaat dat organiseren en begeleiden?
 • Wie is de afzender? Swipocratie, de opdrachtgever of misschien wel een nieuw merk.
 • Stellen we een projectteam samen of is dat niet nodig?
 • Houden we de doelgroep/users aangehaakt tijdens de ontwikkel - en testfase?
 • Welke url gaan we gebruiken? Bijvoorbeeld https://[thema].swipocratie.nl
De basis installtaie

Daarna maken we een taakverdeling en een planning. De eerste Swipocratie enquête kost de meeste tijd en maken we gezamenlijk. De doorlooptijd aan voorbereiding en ontwikkeling hiervan is meestal 3 tot 6 weken.

Het aanmaken van vervolg enquêtes hierna, zal veel sneller gaan. De bedoeling is dat je dat middels het content management systeem zelf kunt, eventueel met wat hulp van ons (maximaal 1 uur).

De testfase

Nadat we Swipocratie helemaal ingericht hebben is het belangrijk goed te testen voordat we live gaan. Vaak vindt er dan nog enige finetuning plaats. Aan te bevelen is het testen ook te laten doen door potentiële deelnemers.

Fase 1: de campagne

Er is inmiddels veel geëxperimenteerd met verschillende manieren om de doelgroep te bereiken en te activeren. Je kunt hierbij denken aan een social media campagne met betaalde advertenties. Een greep uit de andere methodes: de doelgroep opzoeken op straat, op de markt, op school etc; het gebruiken van de bestaande gemeentelijke communicatiekanalen; met whatsapp via bestaande netwerken; guerrilla-marketing op straat. Het is aan te raden de campagne in meerdere fases in te delen. Vaak klikken mensen pas door als een post voor de 2e of 3e keer voorbij komt.

Voorbeeld van een campagne filmpje ontwikkelt voor WATT NOU!

Fase 2: Swipocratie staat live

Op het moment dat de campagne start gaat Swipocratie live. Vanaf dat moment kunnen bezoekers gaan swipen. We zorgen dat er een url beschikbaar is waarop je live de resultaten kunt monitoren. Over het algemeen blijft de enquête 2 to 6 weken open, langer is uiteraard ook mogelijk.

> Check hoe de WATT NOU Swipocratie variant eruit ziet

Fase 3: een live-sessie of een andere vervolg gebeurtenis achteraf

Bij veel Swipocratie projecten is er nog een derde fase waarbij een klein gedeelte van de deelnemers zich aanmeld voor een live bijeenkomst. Het is een mooie kans de deelnemers nog verder te betrekken bij het voorliggende thema. Het kan een klassieke inspraak avond zijn, maar dan wel met deelnemers die eerder nog niet betrokken waren. Het kan ook een live ontwerp-sessie zijn, of een start bijeenkomst voor een burger-panel.

Aftermovie van een ontwerp-sessie met jonngeren voor WATT NOU!

De resultaten

Je kunt ervoor kiezen de resultaten direct te tonen aan de deelnemers. Meestal doen we dit niet en kiezen we ervoor de resultaten gecontroleerd terug te koppelen aan deelnemers en stakeholders. Daarbij kunnen we eerst zelf analyseren wat de betekenis is en de resultaten toelichten in hun context.

Wel inbegrepen bij variant 2:
 • Een Swipocratie installatie die een onbepaald aantal weken live staat
 • 1 of 2 werksessies vooraf (max. 4 uur in totaal)
 • Hulp bij het nadenken over een campagne en eventuele live bijeenkomsten achteraf
 • Hulp bij het inrichten van Swipocratie
 • Hulp bij het ontwikkelen van de content
 • Hulp bij het vinden van afbeeldingen
 • Gebruik van een content management systeem
 • Het zelf opstarten van nieuwe enquêtes
 • Maximaal 1 uur hulp/begeleiding bij het opzetten van vervolg-enquêtes
 • Het toevoegen van een onbeperkt aantal content pagina's
 • Het toevoegen van een onbeperkt aantal swipe sets en swipe items
 • Swipe items van verschillende types: beelden, vragen, stellingen, dilemma's
 • Een inlog om de content zelf te kunnen plaatsen
 • Een live-resultaten overzicht met custom filters (zoals leeftijd, woonplaats)
 • een custom formulier met call to action naar een vervolg stap na afloop van Swipocratie
 • troubleshooting en finetuning rond de live-gang
 • export en presentatie van de resultaten. Excel + infographic.
 • eenvoudige visuals voor gebruik in de socials (tijdens de campagne)
 • beveiligde website met ssl certificaat
Niet inbegrepen diensten:
 • Het aanleveren en ontwikkelen van nieuw beeldmateriaal (er kan wel gebruikt worden gemaakt van bestaande rechtenvrije beelden)
 • Het aanleveren en ontwikkelen van nieuwe content
 • Ontwerp en concept ontwikkeling van een Swipocratie campagne
 • Fotobewerking
 • projectbegeleiding

Extra advies bovenop de inbegrepen 4 uur wordt berekenend op basis van nacalculatie

Wil je graag hulp bij een van deze diensten? Wij werken graag samen met bureaus als Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU), Jonge Honden, Frisse Blikken, Rom3D en IMOSS.

Kosten

Na een oriënterend gesprek maken we een op maat gemaakte offerte op basis van standaardtarieven. Voor variant 3 gaat dit om een eenmalig bedrag plus abonnementskosten over de afgenomen periode.

Je bent in goed gezelschap

Samen met onze partners en opdrachtgevers zorgen we ervoor dat ieder participatie traject een succes wordt.

Bekijk recente projecten