Praktijkvoorbeelden

Bekijk hieronder enkele recente projecten. Het geeft een beeld van verschillende manieren hoe je Swipocratie in kunt zetten.

jongeren en de energietransitie

WATT NOU!!

Hoe krijgen we jongeren (16-25 jaar) actiever betrokken in de energiedialoog? De filosofie: jongeren opzoeken waar ze zijn, op een manier die hen aanspreekt.

 • 12 Utrechtse gemeentes
 • Stellingen, dilemma’s, energie opties, gedrag
 • Alle jongeren zijn in staat gesteld mee te doen

Opdrachtgever: Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU)
Partners: Frissen blikken, Rom3D, Provincie Utrecht

gemeente Dronten

Toekomstvisie bedrijventerrein Spelwijk in Swifterband

Bureau Jonge Honden begeleidt het participatieproces voor een lokale omgevingsvisie en zet Swipocratie in om tweemaal met omwonenden te zoeken naar de beste ruimtelijke spelregels.

 • Swipocratie als inspiratietool
 • Swipocratie als draagvlaktool
 • 600+ deelnemers

Opdrachtgever: Gemeente Dronten
Partner: Jonge Honden

inbreng vanuit inwoners, ondernemers, bezoekers

Geestmerambacht en Park van Luna

Hoe kijken inwoners, ondernemers, bezoekers en andere betrokken partijen aan tegen verschillende mogelijkheden voor de inrichting van Geestmerambacht en Park van Luna.

 • Set 1: Wat is het beeld dat de meeste mensen hebben van de parken?
 • Set 2: Wat doe jij graag?
 • Set 3: Vind je dit een goede richting voor de parken?
 • 650+ deelnemers

Opdrachtgever: Recreatie Noord Holland

Medewerkersparticipatie bij Rijkswaterstaat

tindOR en jORy

Laat medewerkers zelf naar oplossingen zoeken, geef ze daarvoor de ruimte en bespreek de door hen aangedragen opties.

 • 80% van de deelnemers gaf aan meer betrokken te willen worden bij de besluitvorming
 • Ruim 86% van de deelnemers gaf aan het leuk te vinden de app te gebruiken

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat
Partner: Jonge Honden

Blog

Interviews, commentaar en bespiegelingen. Over burgerschap, democratie en participatie.

Artikel

Burgerbetrokkenheid bij Omgevingsvisies

Hoe gaat de overheid samen met burgers en bedrijven de kwaliteit van de leefomgeving verbeteren? Dat zal een proces van vallen en opstaan zijn. Het lijkt daarom zinvol om concrete voorbeelden met elkaar te delen.

lees het artikel

Podcast

De lege kamer tussen participatie en inspraak

Interbellum gesprek met prof. dr. Noelle Aarts, een Nederlandse deskundige op het gebied van conflict, onderhandeling en communicatie. Waarom is participatie ook alweer nodig en wat is de kwaliteit van participatie in recente voorbeelden

beluister de podcast